Hiển thị một kết quả duy nhất

15,500,000 
1,150,000 
1,650,000 
2,500,000 
8,686,868 
1,111 
6,868 
8,686 
3,500,000