Nắp thùng thấp cho Mitsubishi Triton Carryboy Thái Lan mẫu CB-795

25,500,000 VND