Nắp thùng thấp xe bán tải Ford Ranger Carryboy CB-796

20,000,000 VND