Nắp thùng thấp xe bán tải Mitsubishi Triton Carryboy CB-796

20,000,000 VND