Thanh giằng Ultra Racing Santafe

14,800,000 VND

  • Giúp giảm độ xoắn thân xe khi vào cua.
  • Giúp xe ổn định và tăng handling.
  • Gia cố khung sườn.
  • Đơn giản là thị trường đa phần là xe đi đường phố phổ thông, hướng đến tiêu chí thoải mái, nên nhà sản xuất thường không gắn sẵn chi tiết này để giảm chi phí sản xuất.