Nắp thùng cuộn Chevrolet Colorado hiệu Sport X4

16,900,000 VND

Nắp thùng cuộn Colorado hiệu Sports X4 hàng Malaysia – khả năng chống nước cao – không cần đăng kiểm cải tạo.