Nắp thùng thấp CB-796 cho bán tải Toyota Hilux

20,000,000 VND